top of page

חגורה לבנה עם אן כריסטיאנסן

קורס החגורה הלבנה הוא הראשון בהכשרת המורות לניה.

 בקורס לומדים את משמעות התנועות של שיטת ניה. שלושים בנות סיימו את הקורס הנפלא הזה בהנחיית אן כריסטיאנסן הכריזמטית, והן נהנו מכל שנייה להעמיק .את ידיעותיהן על ניה ועל עצמן.

bottom of page