top of page

רגעים קסומים בסדנת שדות ים טוליניה במאי 2019.

מפגש של חום ואהבה, תנועה ונשים מדהימות !!
תודה לענת נוה, דנה לוי הראל ושלי בורלה נצר על שהניפו את שרביטי הקסמים שלהן והעשירו אותנו בהפעלות המיוחדות .

bottom of page